Business coaching - gruppcoaching och/eller individuell coaching. Lonia Utveckling
Hem              Nyheter              Utbildningar              Om oss              Kontakt
 
Om Lonia     ·     Coaching     ·     Kursmetodik
 
Business coaching - gruppcoaching och/eller individuell coaching
Enligt ICF International Coach Federation. Diplomerad coach enligt ICF (International Coach Federation). Gruppcoachning enligt KBT-metodik. Certifierad ACT- nivå 1. KBT-verktyg för coacher.

Coachen arbetar med att stödja, skapa medvetenhet, inspirera, utmana och träna genom att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer.

Den underliggande avsikten med varje coachutbyte är att bygga den coachades självtillit. Självtilliten byggs upp när vi som individer fattar beslut och gör lyckade saker och tar vårt fulla ansvar för dem.

Coachen blir ett tryggt externt bollplank som hjälper individen eller gruppen att hålla fokus på det som är väsentligt. En chef i en utsatt position, en nyanställd med högt uppsatta mål, en anställd som känner att hon/han ”kört fast” och vill komma vidare i sin utveckling. För alla fungerar coachen som ett stöd och erfarenhetsresurs. Genom rätt genomförd coaching så uppnås garanterat en snabbare måluppfyllelse och ett säkrare resultat för alla parter.

.
 
Anmäl dig nu!
Välkommen att kontakta oss för mer information och anmälan:

Telefon: 073-6008040
E-post: info@lonia.se
 
Lonia Utveckling AB              073-6008040              info@lonia.se