Din utbildare och HR-partner Lonia Utveckling
Hem              Nyheter              Utbildningar              Om oss              Kontakt
 
Om Lonia     ·     Coaching     ·     Kursmetodik
 
Om Lonia
Välkommen till din utbildare och HR-partner.

Lonia Utvecklings verksamhet bedrivs främst av Lotta Nissbrandt. Vissa uppdrag jobbar vi intensivt tillsammans med andra samarbetspartners.

Lotta har under många år varit verksam som utbildare/konsult, projektledare, ledare/chef inom olika organisationer som Mercuri International, Elof Hansson, Proffice och Hogia Institutet bl a. Lotta har en ekonomexamen och en beteendevetenskaplig bakgrund.
  • Certifierad IPU-profilanalys
  • ACC-certifierad ICF-coach
  • Licensierad Förändringsmodellen 4-rummaren (enligt Claes Jansens teorier)
  • Belbins grupproller
  • Certifierad Slg Thomas personprofilanalys
  • TPPA-certifierad Emotionell Intelligens TEIQue
  • ACT-certifiering på grundnivå (Acceptance and Commitment Therapy)
  • Gruppcoachning enligt KBT-metodik
  • KBT-verktyg för coacher
  • Certifiering i StressProfilen
 
Lotta Nissbrandt
 
Lonia Utveckling              073-6008040              info@lonia.se