Kursmetodik Lonia Utveckling
Hem              Nyheter              Utbildningar              Om oss              Kontakt
 
Om Lonia     ·     Coaching     ·     Kursmetodik
 
Kursmetodik
Utbildningskoncepten bygger på en djupgrundad och envis tillit till människans förmåga och möjlighet till utveckling och förnyelse. Det innebär att det finns alla möjligheter till utveckling för alla medarbetare, frågan är bara att hitta nycklar och verktyg för att lyfta fram dem. Att jobba med utbildning och utveckling av människor gör att tillvaron ständigt är fylld av förändring och egen utveckling.

Vi arbetar med upplevelse- och problembaserad inlärning som pedagogisk plattform. Det innebär att man varvar traditionella föreläsningspass med praktiska moment och med grupprelaterade övningar.

I vår utbildningsverksamhet arbetar vi med ett nätverk av skickliga pedagoger som alla har egen dokumenterad erfarenhet av projektarbete och ledarskap och som delar våra värderingar och syn på pedagogik.

Deras uppgift är att vara entusiasmerande och kunna se varje enskild deltagares möjligheter i utbildningen. I utbildningarna integrerar vi deltagarens egna erfarenheter i undervisningen.

Några olika verktyg och analyser som används av våra licensierade utbildare:
  • Certifierad IPU-profilanalys
  • ACC-certifierad ICF-coach
  • Licensierad Förändringsmodellen 4-rummaren (enligt Claes Jansens teorier)
  • Belbins grupproller
  • Certifierad Slg Thomas personprofilanalys
  • TPPA-certifierad Emotionell Intelligens TEIQue
  • ACT-certifiering på grundnivå (Acceptance and Commitment Therapy)
  • Gruppcoachning enligt KBT-metodik
  • KBT-verktyg för coacher
 
Anmäl dig nu!
Välkommen att kontakta oss för mer information och anmälan:

Telefon: 073-6008040
E-post: info@lonia.se
 
Lonia Utveckling AB              073-6008040              info@lonia.se